Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

golondrina
9582 4c60
golondrina
8603 34b7
golondrina
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viadefinicjamilosci definicjamilosci
8436 62e3 500
golondrina
1930 4d7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
4468 91ee

doctor-payne.tumblr.com

Reposted fromjohnkeats johnkeats viastarryeyed starryeyed
golondrina
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastarryeyed starryeyed
golondrina
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
golondrina
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastarryeyed starryeyed
golondrina
0082 d8b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
golondrina
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viastarryeyed starryeyed
golondrina
3779 315b
Reposted fromstarryeyed starryeyed
golondrina
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
9804 2456 500

michaelaedm:

I feel personally attacked

golondrina
3854 3254
golondrina
3697 1bd1
golondrina
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viayourheartbeat yourheartbeat
golondrina
4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight viayourheartbeat yourheartbeat
golondrina
Każdy z nas w pewnym momencie w życiu stwierdza, że jest samotny. Ogarnia nas nieprzenikniona pustka, która zdaje się nie mieć końca. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, że to co nas otacza, ludzie, którzy wydają się nam bliscy, są tak na prawdę obcymi ludźmi, których nie znamy i nawet nie chcemy znać. Wtedy pojawia się myśl o ucieczce, która z każdym dniem jest coraz większa i większa, aż pewnego dnia uciekamy...
Gdy już uciekniemy od świata, który nas otaczał to zdajemy sobie sprawę, że nie da się tak na prawdę uciec, że większa część nas pozostaje w starym, ale jakże głęboko w nas drwiącym życiu. Dochodzimy do momentu, w którym wiemy już, że dalsza ucieczka nie ma sensu, że im dalej uciekamy, tym bardziej zbliżamy się do tego od czego uciekliśmy...
— Tomasz Lenart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl